بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از زندانهای شیراز به روایت تصویر

هادی پژوهش جهرمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با همراهی تدین مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی و آزادی مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری، حیات الغیب مدیرکل زندانهای فارس و قربانی مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شیراز و با حضور رؤسای زندانها از بخش های مختلف زندانهای مرکزی، شماره دو شیراز ، بازداشتگاه مرکزی، و کانون اصلاح و تربیت شیراز بازدید و با زندانیان زندانها و مددجویان کانون ملاقات کردند.
گزارش بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و هیأت همراه از زندانهای شیراز به روایت تصویر

%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%841
%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%842
%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%843

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از بازداشتگاه مرکزی شیراز

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از بازداشتگاه مرکزی شیراز

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%871
بازدید از زندان شماره دو شیراز

بازدید از زندان شماره دو شیراز

بازدید از اندرزگاه زندانیان زندان شماره دو شیراز

بازدید از اندرزگاه زندانیان زندان شماره دو شیراز

%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%853
بازدید از کانون اصلاح و تربیت شیراز

بازدید از کانون اصلاح و تربیت شیراز

%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%861
%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%863
%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%864
%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%865
%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%866%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%867
%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%869
%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8610
بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از زندان مرکزی شیراز

بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس از زندان مرکزی شیراز

%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c2
%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c3
%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c4
%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c5
%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c6
%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c7
%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c8
%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c9
%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c12

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*