بازدید هیأت بازرسی دادستانی کل کشور از زندان شهرستان جهرم

به گزارش روابط عمومی زندان جهرم همزمان با دهه پر فروغ فجر ناصرعتباتی سرپرست هیأت بازرسی کل کشور به همراه محمد اسمی رئیس دادگستری واحمد برومندی دادستان عمومی وانقلاب جهرم از زندان این شهرستان بازدید وبا زندانیان ملاقات کردند.

درابتدای این بازدید جعفررجبی رئیس زندان گزارشی ازفعالیت ها واقدامات انجام شده در حوزه های مختلف بیان نمودند.

سرپرست هیأت بازرسی دادستانی کل کشور گفت: با ابلاغ و دستور دادستان کل کشور مبنی برارزیابی ازعملکرد دادسراها و بررسی وضعیت زندان های فارس این بازدید انجام می گیرد.

عتباتی افزود: درشهرستان جهرم هماهنگی وتعامل بسیارخوبی بین سیستم قضایی وزندان برقرار است که این امر سبب تسریع درروند رسیدگی به پرونده قضایی زندانیان گردیده است.

وی با قدردانی ازاقدامات انجام شده درزندان جهرم تصریح کرد: فعالیت های انجام شده در حوزه های عمرانی، فرهنگی، بهداشت، اشتغال وحرفه آموزی نشان از تلاش های مستمرومؤثر ریئس زندان وسایرهمکارانشان دارد که دراین خصوص اززحمات انان قدردانی می گردد.

احمد برومندی دادستان عمومی انقلاب جهرم گفت: رسیدگی به وضعیت قضایی متهمین تحت قرار وجلوگیری از اطاله دادرسی، اعطا تسهیلات به زندانیان واجد شرایط وحضور مستمر قضات در زندان درراستای کاهش جمعیت کیفری زندانیان دردستور کار قراردارد ودرجهت نیل به این هدف تلاش می نماییم.

احمد برومندی تسریع درروند رسیدگی به پرونده های زندانیان جرائم مالی رامورد تأکید قرار داد وافزود: به زندانیان جرائم مالی تسهیلات ویژه ومرخصی اعطاء می گردد تابتواند رضایت شکات راجلب ویا در خصوص پیگیری پرونده های اعسار اقدام نمایند

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*