اخبار کوتاه

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر – سال ۹۷

بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت فرارسیدن لیالی قدر و عید سعید فطر – سال ۹۸