جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره کل زندان های فارس به منظور بررسی شاخص های عمومی واختصاصی سال ۹۷ تشکیل شد

دراین جلسه مرتضی نظری معاون اداری ومالی زندان های فارس پس از ارایه گزارش اقدامات انجام شده و نمرات اخذ شده در راستای ارزیابی عملکرد سال ۹۶، شهسواری مدیر توسعه مدیریت ونوسازی وتحول اداری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان فارس نسبت به تشریح فعالیت های مربوط به نحوه ارزیابی شاخص های عمومی واختصاصی درسال جاری پرداخت.
درادامه اعضای عضو کارگروه نظرات خود را برای دسترسی به اهداف چشم انداز برنامه تحول اداری سه ساله دستگاه ارائه و مشکلات موجود برای چگونگی مستند نمودن فرایندهای مربوطه را تشریح و سوالات مربوطه را مطرح نمودند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*