اخبار کوتاه

شماره حساب انجمن های حمایت زندانیان در استان فارس برای کمک نوع دوستانه به خانواده های زندانیان نیازمند

شهروندان عزیز و خیرین بزرگوار در استان فارس
ضمن قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، با توجه به همزمانی روز ملی نسیم مهر، روز حمایت از خانواده زندانیان با عید سعید فطر، انجمن حمایت از زندانیان در استان فارس قصد دارد کمک های زکات فطره و نذورات و سایر کمک های خیرخواهانه همشهریان خیّر و نوع دوست را به دست خانواده های نیازمند زندانیان برساند، لذا عزیزانی که تمایل دارند در این امر خداپسندانه سهیم باشند می توانند فطریه و نذورات خود را به حساب انجمن حمایت از زندانیان در شیراز و شهرهای دارای انجمن به شرح شماره حساب های ذیل واریز نمایند.
انجمن حمایت زندانیان شیراز:
خیرین و نیک اندیشان محترم می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۰۵۶۸۴۸۶۴۰۰۱ نزد بانک ملی واریز و یا به شماره کارت بانک ملی۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۷۸۹۰ بنام انجمن حمایت زندانیان شیراز کارت به کارت نمایند.
انجمن حمایت زندانیان نی ریز:
شهروندان و خیرین عزیز، نسبت به واریز زکات فطره و کمک های نقدی به شماره کارت ۶۳۹۵۹۹۷۰۰۰۰۵۱۲۱۶ بنام انجمن حمایت از زندانیان نی ریز نزد بانک قوامین با این مرکز همکاری داشته باشید از همت شما سپاسگزاریم.

انجمن حمایت زندانیان نورآباد ممسنی:
نیکوکاران گرامی، همشهریان عزیز، شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۰۱۴۰۲ بنام انجمن حمایت زندانیان آماده دریافت کمک های شما عزیزان است از نیت خیرخواهانه شما سپاسگزاریم.
انجمن حمایت زندانیان فیروزآباد:
نیک اندیشان عزیز می توانند وجوه نقدی خود را به شماره حساب بانک ملی ۰۱۰۹۱۰۲۸۴۶۰۰۸ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۸۲۹۸۰ کارت به کارت نمایند.
انجمن حمایت زندانیان جهرم:
شهروندان و خیرین عزیز شماره حساب بانک ملت
۶۶۸۹۷۱۴۴۲۵
و شماره کارت بانک ملت:
۶۱۰۴۳۳۷۶۰۴۲۱۴۲۸۶ بنام انجمن حمایت زندانیان جهرم می باشد. خانواده های زندانیان نیازمند، امیدشان پس از درگاه ایزد منان، به دستان پر مهر و همت والای شما عزیزان است.

انجمن حمایت زندانیان استهبان:
شهروندان عزیز می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۱۰۶۱۷۴۷۱۰۰۳ واریز و یا به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۸۶۵۱۱ نزد بانک ملی بنام انجمن حمایت زندانیان انتقال دهند.
انجمن حمایت زندانیان فسا:
خیرین محترم و شهروندان گرامی می توانند وجوه نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۰۹۱۴۱۴۸۶۰۰۰
و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۱۶۸۵۷۳
بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی واریز نمایند.
انجمن حمایت زندانیان لارستان:
نیک اندیشان و شهروندان عزیز می توانند مبالغ واریزی خود را به شماره حساب ۰۱۰۶۴۹۶۴۲۷۰۰۱ بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی واریز نمایند.

انجمن حمایت زندانیان اقلید:
خیرین و نیک اندیشان بزرگوار می توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۰۶۴۳۰۸۸۶۰۰۵ بنام انجمن حمایت نزد بانک ملی واریز نمایند.
انجمن حمایت زندانیان آباده:
شماره حساب بانک ملی ۰۱۰۶۳۸۸۶۶۴۰۰۳ بنام انجمن حمایت زندانیان آماده دریافت کمک های نقدی شما عزیزان است.
انجمن حمایت زندانیان کازرون:
خیرین محترم و شهروندان گرامی می توانند وجوه نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۰۶۲۴۶۷۹۱۰۰۰۳ بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی واریز نمایند.
انجمن حمایت زندانیان داراب:
نیک اندیشان و همشهریان عزیز شماره حساب ۰۱۰۶۴۸۹۱۵۷۰۰۰ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۴۸۱۴ بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک بانکی ملی، آماده دریافت کمک های نقدی شما عزیزان می باشد.
انجمن حمایت زندانیان مرودشت:
همشهریان عزیز و خیرین حامی نیازمندان، شماره حساب
۰۱۰۵۷۱۸۰۳۵۰۰۷ انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی آماده دریافت کمک های نقدی شما سروران ارجمند است.
انجمن حمایت زندانیان زرین دشت:
خیرین بزرگوار، نیک اندیشان و سروران ارجمند، شماره حساب ۰۱۱۱۵۷۳۱۳۲۰۰۵ بنام انجمن حمایت زندانیان نزد بانک ملی آماده دریافت وجوه نقدی شما عزیزان می باشد.
روابط عمومی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان فارس

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*