مدیر زندان مرکزی شیراز: حرفه آموزی زندانیان باید به گونه ای باشد که زندانی پس از آزادی از زندان بتواند به راحتی جذب بازار کار شود

محمدی مدیر زندان مرکزی شیراز گفت: زندگی در حقیقت آمیزه ای از کار و تلاش است . تلاش کردن و فعالیت نمودن به زندگی انسان معنی و مفهوم می بخشد.
وی افزود: با جرات می توان گفت پس از آموزشهای عقیدتی و اخلاقی هیچ آموزشی همانند کار نمی تواند در سازندگی روان و شخصیت انسان اثر گذار باشد و درون انسان را متحول سازد.
محمدی اضافه کرد: انسانی که از کار خود خشنود و راضی است از زندگی نیز بهره مند و دلخوش است، بنابراین توانایی و استعدادهای کار در تغییر شخصیت و رفتار های بزهکارانه غیر قابل انکار است.
وی اظهار داشت: عمده مددجویان از سلامت و تندرستی کافی برای کار کردن برخوردار هستند و این نیروها و قوا باید در راه سازندگی مادی و معنوی آنان و منافع ملی و جامعه مورد استفاده قرار گیرند.
مدیر زندان مرکزی شیراز ادامه داد: در زندان ها می بایست برای جمعیت نوجوان و جوان حرفه آموزی و اشتغال و کار مداوم برنامه ریزی و اجرا گردد به گونه ای که هیچ یک از جمعیت مورد اشاره در زندان در طول روز بیکار و سرگردان نباشند.
وی در ادامه با توجه به اهمیت و جایگاه کار در اسلام بیان داشت: در کار حرفه آموزی ارزش هایی وجود دارد که برای داشتن یک زندگی عاری از جرم مهم است. تجربه گویای این موضوع است که اکثر محکومان مشکلات زیادی در خصوص کار و تامین معاش دارند و تعداد قابل توجهی از آنان قبل از دستگیری فاقد شغل مناسبی بوده اند که می توان ریشه بزه انتسابی به آنان را در همین موضوع جستجو کرد .
محمدی گفت: در زندان در امر حرفه آموزی رعایت استانداردهای لازم بسیار حایز اهمیت است چنانچه استانداردهای لازم در حوزه حرفه آموزی و اشتغال رعایت نگردد مددجوی آزاد شده از زندان نخواهد توانست با استاندارد های بیرون در امر کار خود را منطبق و سازگار سازد بنابراین دچار چالش شده و تمام ایام و هزینه ها و اوقاتی که در زمان حبس صرف آموزش حرفه و شغل به وی گردیده است تباه و بی ارزش می شود .
مدیر زندان مرکزی شیراز تأکید کرد: برنامه ریزی در امر حرفه آموزی و اشتغال زندانیان باید به گونه ای باشد که زندانی پس از آزادی از زندان بتواند به راحتی و بدون مشکل جذب بازار کار شود و حتی از استانداردهای موجود و سطح آگاهی و اطلاع از آن شغل نیز جلوتر باشد تا نقطه منفی محبوس بودن از بین برود و با تبحر تغییر ماهیت دهد .
وی افزود: واحد اشتغال و حرفه آموزی زندان مرکزی شیراز با برنامه ریزی های دقیق و منظم و بکار گیری اساتید مختلف در مرکز ثابت فنی و حرفه ای و شهید کجوری زندان مرکزی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و اداره صنایع دستی فارس نموده است .
محمدی در ادامه بیان داشت :در بخش همکاری با سازمان فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۶ تعداد ۹۶ دوره آموزش در رشته های گوناگونی همچون عمران ، خدمات ، صنعت ، کشاورزی و صنایع دستی برگزار گردید که تعداد ۱۳۹۸ نفر زندانی معادل ۲۴۴۶۸۷ نفر ساعت آموزشی در آن شرکت کرده اند که از میان سهم مددجویان مرد شرکت کنند در آزمون ۷۲۱ نفر و سهم زنان مددجو ۱۶۶ نفر بوده است ، تعداد ۶۱۶ نفر از گروه مردان و تعداد ۱۶۴ نفر از گروه نسوان موفق به قبولی در آن آزمون ها گردیده اند .
مدیر زندان مرکزی شیراز افزود :در بخش همکاری با سازمان جهاد کشاورزی در برگزاری دوره های مرتبط تعداد ۲۹ دوره آموزشی در رشته های زراعی و باغی و دامی برگزار گردید که تعداد ۶۸۰ نفر زندانی در آن شرکت نموده که معادل ۲۰۸۹۳ تفر ساعت آموزشی بوده است . از این میان سهم مددجویان مرد شرکت کننده در آزمون ۶۸۰ نفر و سهم زنان مددجو نیز ۶۸۰ نفر می باشد . تعداد ۶۸۰ نفر از گروه مردان و تعداد ۶۸۰ نفر از گروه نسوان موفق به قبولی در آزمون های آن گردیده اند .
محمدی افزود : در حوزه همکاری با اداره صنایع دستی تعداد ۲۱ دوره آموزشی در رشته های صنایع دستی برگزار گردید که تعداد ۵۴۵ نفر زندانی معادل ۳۴۷۳۵ نفر ساعت آموزشی بوده است . سهم مددجویان مرد شرکت کننده در آزمون از این میان ۲۷۵ نفر و سهم زنان ۱۷۹ نفر می باشد که همه شرکت کنندگان موفق به قبولی در آزمون های آن گردیده اند .

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*