اخبار کوتاه

پرسش های متداول

• زمان های ملاقات ارباب رجوع و کارکنان با مدیر کل زندانهای فارس چه زمانی است؟
• زمان ملاقات مدیر زندان مرکزی شیراز با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس بازداشتگاه مرکزی شیراز با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان شماره دو شیراز (نظامیان) با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات مدیر مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی شیراز (اردوگاه یا پیربنو) با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات مدیرکانون اصلاح و تربیت شیراز با مددجویان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان آباده با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان استهبان با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان اقلید با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس بازداشتگاه بوانات با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس بازداشتگاه قیروکارزین با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان جهرم با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان داراب با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان فسا با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان فیروزآباد با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان لارستان با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان کازرون با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان مرودشت با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان نورآباد با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• زمان ملاقات رئیس زندان نی ریز با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان های ملاقات ارباب رجوع و کارکنان با مدیر کل زندانهای فارس چه زمانی است؟
زمان های ملاقات با مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان فارس روزهای سه شنبه از ساعت ۸صبح الی ۱۴:۳۰ برای ارباب رجوع می باشد و ملاقات با کارکنان روزهای پنج شنیه از ساعت۸ الی ۱۳ می باشد برای دریافت نوبت ملاقات می توانید با شماره تماس ۳۸۲۴۱۰۰۵-۰۷۱ دفتر مدیر کل محترم نسبت به دریافت نوبت اقدام نمائید.
• زمان ملاقات مدیر زندان مرکزی شیراز با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

در زندان مرکزی شیراز ؛
زمانملاقاتحضوری مدیر زندان مرکزی شیراز با زندانیان به صورت روزانه می باشد.
و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزهای چهارشنبه از ساعات ۸_۱۲ در مددکاری زندان می باشد.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان به شرح ذیل می باشد :
• شنبه :اندرزگاه های مشاوره بزرگسالان ۷:۳۰ لغایت۱۱ – قرنطینه۱۱:۳۰ لغایت۱۲:۳۰ – دستیاران(بانوان)۱۲:۳۰لغایت۱۲:۴۵ – مشاوره جوانان ۷:۳۰ لغایت۱۱:۳۰
• یک شنبه :اندرزگاه های مشاوره جوانان ۷:۳۰ لغایت۱۱:۳۰ – قرآن و عترت۱۲-۱۲:۴۵
دوشنبه : اندرزگاه های سلامت و آموزش ۷:۳۰لغایت ۱۲:۳۰ – دستیاران (آقایان) ۱۲:۳۰ لغایت۱۲:۴۵
• سه شنبه :اندرزگاه های پاک و سعادت ۷:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰– نسوان ۱۱:۳۰لغایت۱۲:۳۰
• چهار شنبه :اندرزگاه های همت ۷:۳۰ لغایت۱۱:۳۰ و قرآن و عترت۴– ۱۲لغایت ۱۲:۴۵
• پنج شنبه : اندرزگاه های نشاط و قران و عترت ۳ -۷:۳۰ لغایت۱۲
ضمناً یک هفته ملاقات مربوط به آقایان و یک هفته مربوط به خانم ها و تلفن تماس ۳۸۳۴۸۸۰۵-۰۷۱ ۳۸۲۴۷۵۳۳-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس بازداشتگاه مرکزی شیراز با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

در بازداشتگاه مرکزی شیراز؛
زمان ملاقات حضوری رئیس بازداشتگاه مرکزی شیراز با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان به شرح ذیل می باشد :
در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ملاقات به صورت کابین از ساعت ۸لغایت ۱۳ می باشد.
و روزهای سه شنبه و پنج شنبه ملاقات به صورت حضوری می باشد.
.
• ضمناً یک هفته ملاقات مربوط به آقایان و یک هفته مربوط به خانم ها و تلفن تماس ۳۸۳۵۰۷۰۷-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان شماره دو شیراز (نظامیان) با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

در زندان شماره دو شیراز؛
زمان ملاقات حضوری رئیس زندان شماره دو شیراز با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به صورت ویژه انجام می گیرد.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان به شرح ذیل می باشد :
• در روزهای سه شنبه اندرزگاه نظامیان از ساعت۸لغایت۱۲:۳۰
• در روزهای سه شنبه اندرزگاه عمومی از ساعت۸ لغایت ۱۲:۳۰
• ضمناً یک هفته ملاقات مربوط به آقایان و یک هفته مربوط به خانم ها و تلفن تماس ۳۷۳۹۴۵۴۵-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات مدیر مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی شیراز (اردوگاه یا پیربنو) با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
• در مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی شیراز ؛
• زمان ملاقات حضوری مدیر مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی شیراز با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود.
• روز شنبه اندرزگاه های ۶، جوانان و دستیاران از ساعت ۸:۳۰لغایت۱۲
• روز یکشنبه اندرزگاه یک از ساعت ۸:۳۰لغایت۱۲
• روز دوشنبه اندرزگاه دو از ساعت ۸:۳۰لغایت۱۲
• روز سه شنبه اندرزگاه سه از ساعت ۸:۳۰لغایت۱۲
• روز چهارشنبه اندرزگاه چهار از ساعت ۸:۳۰لغایت۱۲
• روز پنج شنبه اندرزگاه پنج از ساعت ۸:۳۰لغایت۱۲
• ضمناً به دلیل بعد مسافت ملاقات آقایان و خانم ها در یک روز انجام می گیرد و تلفن تماس۳۸۶۰۲۲۳۹-۳۸۶۰۲۲۳۴- ۰۷۱می باشد.

• زمان ملاقات مدیرکانون اصلاح و تربیت شیراز با مددجویان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
در کانون اصلاح و تربیت شیراز؛
زمان ملاقات حضوری مدیرکانون اصلاح و تربیت شیراز با مددجویان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود و در روزهای شنبه و پنج شنبه با نیازسنجی و نظرسنجی از مددجویان به صورت چرخشی یک هفته خوابگاه جوانان در روز شنبه و خوابگاه نوجوانان در روز پنج شنبه و بالعکس یکساعت مفید در ارتباطی صمیمانه ملاقات انجام می گیرد.
• ضمناً ملاقات آقایان و خانم ها در یک روز انجام می گیرد و در صورت نیاز با هماهنگی مدیر مرکز ملاقات در سایر روزها هم انجام می گیرد تلفن تماس ۳۷۷۲۳۵۱۳ – ۰۷۱می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان آباده با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان آباده با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان در روزهای یکشنبه و چهارشنبه یک هفته آقایان و یک هفته خانم ها و تلفن تماس ۴۴۳۳۴۷۰۰-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان استهبان با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان استهبان با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان در روزهای دوشنبه خانم ها ساعت۸:۳۰ لغایت ۱۲ و چهارشنبه آقایان ۸:۳۰-۱۲ تلفن تماس ۵۳۲۴۰۴۰۰-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان اقلید با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان اقلید با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان از ساعت۸:۳۰ لغایت ۱۳ تلفن تماس ۴۴۵۲۳۰۴۳-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس بازداشتگاه بوانات با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس بازداشتگاه بوانات با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان در روز چهارشنبه هر هفته آقایان و خانم ها از ساعت۸ لغایت ۱۳ و تلفن تماس ۴۴۴۰۶۲۲۸-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس بازداشتگاه قیروکارزین با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس بازداشتگاه قیروکارزین با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود.

زمان ملاقات رئیس زندان جهرم با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
زمان ملاقات حضوری رئیس زندان جهرم با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود و در روز یکشنبه ملاقات به صورت ویژه با همه ارباب رجوع انجام می گیرد.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان در روز سه شنبه ملاقات کابین خانم ها و در روز چهارشنبه ملاقات کابین آقایان و در روز دوشنبه ملاقات حضوری انجام می گیرد.وتلفن تماس ۵۴۲۲۷۰۳۱-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان داراب با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان داراب با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود و در روز یکشنبه ملاقات به صورت ویژه با همه ارباب رجوع و در روزهای سه شنبه رئیس زندان و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به عنوان قاضی ناظر زندان ملاقات انجام می گیرد.
برنامه ملاقات زندانیان با خانواده هایشان در روز یک شنبهبه صورت ملاقات کابین و حضوری با حضور خانم ها و آقایان انجام می گیرد. وتلفن تماس ۵۳۶۰۸۱۰۰-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان فسا با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان فسا با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه از ساعت ۱۲-۱۰ انجام می شود و در روز یکشنبه ملاقات اندرزگاه بزرگسالان با خانواده هایشان و در روز دو شنبه ملاقات اندرزگاه های جوانان و پذیرش انجام می گیرد. به صورت ویژه با همه ارباب رجوع و در روزهای سه شنبه رئیس زندان و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به عنوان قاضی ناظر زندان انجام می گیرد و تلفن تماس ۵۳۳۴۴۶۷۲-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان فیروزآباد با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
زمان ملاقات حضوری رئیس زندان فیروزآباد با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود و در روز های دوشنبه و چهارشنبه زندانیان با خانواده هایشان ملاقات دارند و تلفن تماس ۳۸۷۲۳۴۸۱-۰۷۱ می باشد.
• زمان ملاقات رئیس زندان لارستان با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
زمان ملاقات حضوری رئیس زندان لارستان با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود و در روز یکشنبه زمان ملاقات خانم ها و در روز چهارشنبه زمان ملاقات آقایان انجام می گیرد و تلفن تماس ۵۲۲۴۵۰۰۱-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان کازرون با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان کازرون با زندانیان به صورت روزانه و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه و در روزهای شنبه و یک شنبه به صورت ویژه با همه ارباب رجوع ملاقات انجام می شود.
روز دوشنبه ملاقات کابین اندرزگاه همت
روز سه شنبه ملاقات کابین اندرزگاه معرفت
روز چهارشنبه ملاقات کابین اندرزگاه امید انجام می گیرد.
و در روز چهارشنبهملاقات حضوری انجام می گیرد و تلفن تماس ۴۲۲۴۳۴۰۲-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان مرودشت با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
زمان ملاقات حضوری رئیس زندان مرودشت با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه از ساعت ۱۰-۹ انجام می شود و در روز شنبه اندرزگاه سلامت و در روز پنج شنبه اندرزگاه قران و عترت یک هفته ملاقات خانم ها و یک هفته آقایان انجام می گیرد وتلفن تماس ۴۳۲۵۰۲۹۱-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان نورآباد ممسنی با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟
زمان ملاقات حضوری رئیس زندان نورآباد ممسنی با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود و در روز دوشنبه ملاقات به صورت کابین و در روز چهارشنبه ملاقات حضوری انجام می گیرد و تلفن تماس ۹-۴۲۶۱۵۲۶۸-۰۷۱ می باشد.

• زمان ملاقات رئیس زندان نی ریز با زندانیان و خانواده آنان، و ملاقات خانواده ها با زندانیان چه روزهایی است؟

زمان ملاقات حضوری رئیس زندان نی ریز با زندانیان به صورت روزانه می باشد و زمان ملاقات با خانواده زندانیان روزانه انجام می شود و در روز یکشنبه و چهارشنبه ملاقات انجام می گیرد از ساعت ۸:۳۰لغایت ۱۱:۳۰ خانم ها و از ساعت ۱۱:۳۰ لغایت ۱۴ می باشد و تلفن تماس ۴۳۲۵۰۲۹۱-۰۷۱ می باشد.